Ruszył Uniwersytecki Klub Dyskusyjny!

 Uniwersytecki Klub Dyskusyjny rozpoczął swoją działalność 25 marca. Tematem przewodnim pierwszego spotkania była kultura dyskusji. Rozmawiano o tym, jak powinniśmy się wypowiadać i na co zwracać uwagę, aby nie zranić naszego rozmówcy. Event uświetniła obecność czterech gości specjalnych, a za organizację spotkania odpowiadała redaktorka naczelna naszego portalu – dr Małgorzata Kolankowska.

Spotkanie klubu zostało zrealizowane online na platformie MS Teams i trwało dwie godziny. Ze względu na  dużą liczbę chętnych, momentami dochodzącą do ponad 35 osób, uczestnicy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy. Moderatorami tych grup byli, występujący w roli ekspertów, goście:

– dr hab. Tomasz Piekot (kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny UWr)

– dr Olga Nowaczyk (pełnomocniczka ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Wydziale Nauk Społecznych UWr)

– dr Łukasz Prus (rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na UWr)

– dr Michał Rydlewski (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)

Po półgodzinnym panelu dyskusyjnym wszyscy uczestnicy wrócili na kanał ogólny, gdzie każda z grup prezentowała efekty swojej rozmowy. W trakcie części podsumowującej mogliśmy dowiedzieć się między innymi: jak duże znaczenie ma kontekst kulturowy, w którym prowadzona jest dyskusja, jakich zasad powinni trzymać się rozmówcy, aby okazać należyty szacunek swoim oponentom, czy w jaki sposób zachować się widząc, że ktoś z naszego otoczenia dopuszcza się dyskryminacji.

Uczestnicy dyskusji zwrócili też uwagę na język, którym posługujemy się w trakcie rozmowy. Było m.in. o używaniu odpowiednich zaimków osobowych oraz o stworzeniu neutralnej przestrzeni, w której każdy z interlokutorów jest sobie równy. Są to rzeczy nieoczywiste, jednak mogące negatywnie wpłynąć na odbiór naszego komunikatu. Przykładem może być rozmowa między wykładowcą a studentką, w której to wykładowca, posługując się zdrobniałym imieniem swojej rozmówczyni, już na samym wstępie narzuca swoją dominację i zaburza tak ważną w dyskusji równowagę.

Na koniec spotkania, eksperci udostępnili stworzone w trakcie dyskusji materiały, do których dostęp ma każdy uczestnik spotkania. Pomogą one w zapamiętaniu najważniejszych ustaleń Uniwersyteckiego Klubu Dyskusyjnego, którego misją jest stworzenie przestrzeni do rozmowy na temat kultury dyskusji, równego traktowania oraz przeciwdziałanie dyskryminacji we współczesnym świecie. Spotkania klubu będą odbywać się cyklicznie, a ich częstymi gośćmi mają być znani studentom z uczelni, występujący w roli ekspertów, pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejna sesja zaplanowana jest na 22 kwietnia 2021, a tematem przewodnim będzie hejt.


Autor: Filip Karasiewicz

Zdjęcie: unspalsh.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *