U-Report, czyli jak młodzi zmieniają świat

Każdy dzień to dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Nieustannie rozwijające się warunki ekonomiczne oraz polityczne utrudniają ustanowienie właściwych norm. Tworzenie struktur, które w przyszłości będą wpływać na kolejne pokolenia, nie może się jednak odbywać bez zaangażowania ich przedstawicieli. Dlatego też UNICEF dał młodym ludziom z całego świata możliwość wypowiedzenia się na tematy prawdziwie dla nich istotne.

U-Report jest nowym narzędziem społecznościowym, które umożliwia uzyskiwanie rozmaitych opinii w czasie rzeczywistym. Dzięki najnowszej technologii wykorzystywanej przez UNICEF młode osoby, nawet z najdalszych zakątków świata, mogą brać czynny udział w ulepszaniu otaczającej ich rzeczywistości. U-Report pozwala zebrać informacje o tematach, które w danej chwili są najważniejsze dla społeczeństwa, aby później na ich podstawie podjąć odpowiednie decyzje. System działa obecnie w 68 krajach, angażując miliony użytkowników w różnym wieku.

U-Reporterem może zostać tak naprawdę każdy. Po wprowadzeniu platformy do danego kraju młodzi mieszkańcy są zachęcani do zapisania się. U-Report jest darmowy, anonimowy i bardzo łatwy w obsłudze. Jedynym wymogiem pozostaje podanie swojego numeru telefonu. Następnie pracownicy UNICEFu, wykorzystując zebrane dane, wysyłają do użytkowników pytania. Tym samym, w realnym czasie mogą dostać odpowiedzi, jakie zagadnienia są w danym momencie istotne czy krzywdzące. U-Report stało się więc narzędziem umożliwiającym wysłuchanie potrzeb oraz problemów młodych bez względu na dystans oraz różnice geograficzne.

Narzędzie zwiększa świadomość rządu, polityków oraz samego społeczeństwa. Zebrane opinie są udostępniane na stronie internetowej, aby podkreślić istotę otaczających nas spraw. U-Reporterzy mogą swobodnie opowiedzieć o swoich obawach, pragnieniach oraz obszarach, które według nich wymagają udoskonalenia. Technologia ta umożliwia również dostęp do aktualnych informacji na temat warunków sanitarnych, miejsc pracy czy zdrowia.

Nowoczesne rozwiązania wprowadzone przez UNICEF nie odniosłyby jednak takiego sukcesu bez wsparcia odpowiednich partnerów. Platforma współpracuje z lokalnymi rządami, organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą. Każda zaangażowana osoba odgrywa istotną rolę, ułatwiając dostęp do danych oraz pomagając interpretować pozyskane wiadomości. U-Report dostarcza więc cennych wskazówek, jak kształtować strategie władzy czy przyszłe programy wprowadzane przez UNICEF.

Jednak zasięg U-Reporterów nie ogranicza się tylko do aktywności w cyfrowym świecie. UNICEF organizuje również wydarzenia zrzeszające osoby korzystające z platformy. Spotkania te mają przełożyć wirtualne działania na praktykę, która realnie pomoże tworzyć lepszą rzeczywistość. „From Dreams to Action” to doroczne forum dające szanse uczestnikom sondaży U-Report  na przedstawienie swoich pomysłów. Działania te pomagają również zdobyć młodzieży cenną wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do rozwijania rozmaitych projektów.

Obecnie z U-Report korzysta ponad 11 milionów osób, poruszając różnorodną tematykę. Przeprowadzone w Doniecku i Ługańsku sondaże ujawniły problemy braku środków higieny, prywatności podczas menstruacji czy dostępu do informacji na temat zdrowia seksualnego, z którymi na co dzień zmagają się ukraińskie dzieci. Zlokalizowanie najpilniejszych potrzeb umożliwiło podjęcie odpowiednich kroków, jak uruchomienie kampanii dotyczącej zdrowia kobiet, poprawienie jakości urządzeń sanitarnych w szkołach czy dostarczanie pakietów z potrzebnymi środkami higienicznymi. U-Reporterzy pomogli także w Mozambiku, gdzie platforma umożliwia młodzieży zdobycie informacji na temat ich praw, seksualności oraz chorób.

U-Report to również pomocne narzędzie przy weryfikowaniu doniesień oraz plotek, które bez potwierdzenia nie mogą stać się wystarczającym impulsem do podjęcia odpowiednich działań przez władze. Platforma pomogła między innymi wykryć problem wykorzystywania seksualnego uczniów przez nauczycieli w Liberii. Plotka o wykorzystywaniu młodzieży w zamian za dobre oceny nie była wystarczającym dowodem, aby rozpocząć walkę z potencjalnym przestępstwem. Dopiero opinie zebrane za pomocą U-Reporterów z tego państwa, pozwoliły dokładnie określić skalę oraz ognisko problemu. Przeprowadzony sondaż z pytaniem czy pedagodzy w ich szkołach dopuszczają się molestowania, przyniósł wiarygodną informację zwrotną. Z 13 tysięcy odpowiedzi aż 11 tysięcy była twierdząca. Zebrane dane stały się więc realnym dowodem.

U-Report niewątpliwie umożliwia wykrywanie i rozwiązywanie problemów w poszczególnych krajach, szczególnie tych rozwijających się. Jednak nasz głos wszędzie ma taką samą moc. Oprócz lokalnych spraw, platforma zawiera również kategorie problemów, które istnieją pomimo granic geograficznych, jak np. przemoc seksualna, depresja, samoakceptacja. Zagadnienia te są tak samo ważne dla każdego bez względu na pochodzenie, wyznanie czy płeć. Zebrane z całego świata opinie dotyczące tych tematów, pozwalają na wysłuchanie milionów głosów, które są tak samo istotne.

Głównym celem UNICEFu jest pomoc i troska o dzieci z różnych państw, szczególnie tam, gdzie warunki do życia każdego dnia przynoszą nowe wyzwania najmłodszym. Jednak dostarczenie odpowiedniego wsparcia jest niemożliwe bez właściwego rozpoznania problemu. Tworzenie lepszej rzeczywistości nie uda się bez zaangażowania społeczności, która ją tworzy. Aby potrzeby zostały spełnione, muszą być najpierw usłyszane, a U-Report skutecznie oddał głos młodym z całego świata.


Autor: Oliwia Józefowiak

Zdjęcie: SYT-X/YouTube

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *