Jak podróżować, to tylko na zielono

Zmiany klimatyczne oraz stale pogarszająca się kondycja naszej planety sprawiły, że coraz częściej słyszymy o rozmaitych formach aktywności dążących do ochrony środowiska. Codziennie dostajemy możliwość wyboru ekologicznych rozwiązań w niemal każdej dziedzinie życia. Na rynku od dawna dostępne są ekoubrania, ekourządzenia czy ekożywność. Dlaczego więc inaczej miałoby być z podróżami? Ekoturystyka, czyli jak przenieść wyprawy do „zielonego wymiaru”.

Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów przemysłu. Piękne krajobrazy oraz rozmaite atrakcje, które może zaoferować dane miejsce, nieustannie przyciągają wycieczki z całego świata. Dostępna dla każdego współczesna technologia zdecydowanie ułatwia podróżowanie bez szczególnego przygotowania, otwierając drogę nawet do najdalszych zakątków Ziemi.

Jednak gwałtowny rozwój infrastruktury turystycznej wpływa również na samo środowisko, w którym jest tworzona. Przybywający turyści pragną mieć malownicze widoki na wyciągnięcie ręki. Dlatego też hotele, restauracje czy inne atrakcje często powstają na terenach o najwyższych walorach przyrodniczych. Rejony te jednocześnie są cennymi i wrażliwymi ekosystemami, szczególnie podatnymi na negatywne wpływy tego przemysłu. Brak zrównoważonego rozwoju turystyki może więc doprowadzić do degradacji środowiska. Zanieczyszczenie powietrza i wody, odpady, zmiany w krajobrazie, utrata bioróżnorodności czy degradacja gleb – to wszystko jest ceną, jaką przyszłe pokolenia będą musiały płacić, jeśli podczas naszych podróży nie zaczniemy stawiać nie pierwszym miejscu dobra odwiedzanych miejsc.

Ekoturystyka stała się przeciwieństwem masowej turystyki, której rozwój szkodliwe wpływa na planetę. Zamiast skupienia się wyłącznie na odpowiednich wygodach oraz aspektach ekonomicznych, „zielone podróżowanie” integruje działalność turystyczną oraz ochronę środowiska, bazując na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru. Tym samym nie tylko zapewnia bezpośredni kontakt z przyrodą, który jednocześnie jej nie krzywdzi, ale również pozwala odkrywać lokalne kultury oraz tradycje.

Ekologiczne podróżowanie mocno łączy się z ideą zrównoważonego rozwoju. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie harmonii ekosystemów i odrębności kulturowej poszczególnych społeczności. Ekoturystom towarzyszy więc świadoma postawa oraz szacunek dla odwiedzanych rejonów. Określenie destynacji, odpowiednie zaplanowanie trasy czy wybór środka transportu mają ogromne znaczenie. Zwolennicy ekoturystyki stronią od popularnych miejsc przepełnionych zwiedzającymi. Ich celem są głównie naturalne, nieskażone tereny, które nie zostały jeszcze zbytnio przekształcone przez działalność człowieka. Ekologiczne rozwiązania stają się pomocne również przy decydowaniu o tym, czym podróżujemy. Najlepszym wyborem jest ograniczenie korzystania z mechanicznego transportu, a gdy zajdzie już taka konieczność, należy decydować się na opcje emitujące jak najmniej spalin.

Ekoturystyka to także troska o odwiedzane kultury i budowanie wartościowych relacji. Podróżujący są wyłącznie gośćmi i ważne, aby okazywali właściwy szacunek zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom. Dlatego też należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów czy zakazów. Jako turyści odwiedzamy wiele różnorodnych miejsc, które są dla nas tylko chwilową rozrywką. Należy jednak pamiętać, że dla tamtejszej ludności jest to po prostu dom.

Przyjeżdżając do obcego kraju, warto zapoznać się przynajmniej z podstawowymi informacjami dotyczącymi danej kultury. Kontakty z lokalnymi mieszkańcami są istotnym aspektem „zielonego podróżowania”. Każda wycieczka to cenna szansa na zdobycie różnorodnej wiedzy o świecie oraz o nas samych. Wystarczy ją dobrze wykorzystać. Zamiast nastawiać się wyłącznie na robienie idealnych zdjęć, które będą później ładnie wyglądać na Instagramie, lepiej zainwestować czas w poznawanie prawdziwych realiów i kultury odwiedzanych terenów.

Coraz liczniejsze grupy turystów z całego świata niewątpliwie oddziałują na warunki bytowe rodzimych mieszkańców. Podążając za ideami odpowiedzialnej turystyki, każdy z nas może pozytywnie wpłynąć na życie lokalnej ludności, szczególnie na terenach biednych lub słabo rozwiniętych. Tym samym świadome decyzje podróżujących pomagają w dostarczaniu realnych korzyści ekonomicznych, a także społecznych. Wspieranie lokalnych usług i handlu pozwala na rozwój poszczególnych kultur, dając szansę na zarobek również mniejszym biznesom.

Nieprzemyślane działania człowieka każdego dnia osłabiają kondycję Ziemi. Niszczenie przyrody i jej zanieczyszczanie przynoszą nieodwracalne skutki, odbierając nam i przyszłym pokoleniom perspektywę życia w „zdrowym” środowisku. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie świadomych decyzji, które pozwolą na szerzenie ekologicznych rozwiązań. Ziemia skrywa wiele pięknych zakątków, a podróżowanie to najlepszy sposób, aby je odkryć. Jednak jeżeli nie przestawimy się na jego zrównoważoną formę – ekoturystykę, to niedługo nie będziemy mieli już więcej niesamowitych miejsc do odwiedzania.


Autor: Oliwia Józefowiak

Zdjęcie: Instagram

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *