Odra Centrum – jak popłynąć w stronę ekologii

Stan naszej planety stale się pogarsza, a realna wizja „końca” coraz bardziej skłania społeczeństwo do przemyśleń. W czasach, w których człowiek zaczyna zauważać, jak wielką krzywdę wyrządził sam sobie, świadome działania ekologiczne oraz innowacyjne projekty stają się wręcz oczywistym ratunkiem. Odra Centrum, czyli wrocławski duch zrównoważonego rozwoju na wodzie.

Ziemia stanowi dom dla milionów gatunków roślin oraz zwierząt, jednak pomimo różnorodności, to jeden z nich – człowiek – ma największy wpływ na kondycję zamieszkiwanej planety. Gwałtowny wzrost populacji czy brak zrozumienia istoty ochrony środowiska sprawiły, że obecnie ludzie zużywają zasoby Ziemi szybciej niż przyroda może je odnawiać, a generowane przez nich odpady zdecydowanie przewyższają ilości, które planeta jest w stanie przyjąć.

Dlatego też współcześnie tak duże znaczenie zyskały wszelkie inicjatywy proekologiczne, które zwiększają świadomość społeczeństwa oraz uczą od nowa, jak żyć w zgodzie z przyrodą. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nasze obecne działania nie powinny ograniczać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Konieczne staje się więc przyjęcie nieco szerszej perspektywy, umożliwiającej zrozumienie potencjalnych skutków podejmowanych decyzji.

Wzrost świadomości społeczeństwa jest jednoznaczny ze wzrostem jego wiedzy. To oczywiste powiązanie zwiększyło zapotrzebowanie na intensywne tworzenie nowych programów, które przyciągając uwagę ludzi, potrafią wskazać im lepsze wybory.

Jednym z takich pomysłów jest wrocławskie miejsce spotkań na wodzie – Odra Centrum. Projekt ma na celu szerzenie ekologicznych aktywności przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego rzek i akwenów. Wizja stworzenia takiego miejsca narodziła się w Fundacji OnWater.pl, która od 2013 roku promuje wiedzę na temat Odry, realizując różnorodne projekty kulturalne oraz edukacyjne, jak na przykład „Wodne Ogrody”, gdzie podczas akcji plenerowych wolontariusze działają na rzecz zwiększenia bioróżnorodności oraz oczyszczenia powietrza i wody czy „Odrateka” polegający na zbiórce eksponatów i pamiątek poświęconych Odrze.

Odra Centrum to wyjątkowy ośrodek edukacyjno-kulturalny, który mieści się w pływającym budynku przycumowanym na brzegu Odry przy Moście Grunwaldzkim. Proekologiczne założenia pomysłodawców są realizowane już w samej strukturze budowli, będącej częścią zrównoważonej architektury pływającej. Bryła o powierzchni ośmiuset metrów kwadratowych została wyposażona w najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej z energii słonecznej czy energii cieplnej rzeki.

Oprócz samego niskoemisyjnego budynku Odra Centrum oferuje również zajęcia edukacyjne oraz atrakcje kulturalno-społeczne. W pomieszczeniu znajdują się Akademia Węzłów, laboratorium czystości wody, punkt informacji turystycznej iOdra, kawiarnia Odra Cafe, pracownia drukarek 3D, Szkoła na Wodzie, gdzie najmłodsi mogą zdobywać wiedzę na temat rzeki, Odrateka oraz Mała Szkutnia, która daje szansę na poznanie zasad budowy łodzi. Działająca tam Odrzańska Świetlica organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci, a dla szczególnie zainteresowanych dostępne są różnorodne warsztaty, szkolenia, kolonie oraz konferencje. Istnieje także możliwość wypożyczenia kajaków wyposażonych w chwytaki oraz worki, co pozwala cieszyć się pięknem Odry, jednocześnie ją oczyszczając.

Atrakcje Odra Centrum nie ograniczają się jednak tylko do stacjonarnej formy. Wykorzystane przez twórców technologie umożliwiają korzystanie z zasobów tego miejsca również osobom przebywającym w innych miastach czy nawet krajach. Dla gości spoza Wrocławia została stworzona opcja wirtualnych spacerów czy gier edukacyjnych.

Głównym założeniem projektu jest aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju poprzez naukę oraz nowoczesne rozwiązania. Rozmaite programy czy zajęcia tematyczne prowadzone w Odra Centrum mają przybliżyć ludziom, nawet tym najmłodszym, istotę świadomych działań, które wpływają na ochronę atmosfery i klimatu. Tym samym miejsce to stało się pewnego rodzaju edukacyjnym łącznikiem człowieka z przyrodą umożliwiającym walkę o lepszą, zrównoważoną już przyszłość.


Autor: Oliwia Józefowiak

Zdjęcie: onwater.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *