Zrozumieć innych – Tydzień Równości na UWR

W dniach 24-29 maja na Uniwersytecie Wrocławskim już po raz trzeci odbył się Tydzień Równości organizowany przez Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej. To doskonała okazja, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat osób nieheteronormatywnych, ale także m.in. zrozumieć, czym jest aseksualność, na czym polegają związki niemonogamiczne lub zapoznać się z pojęciami takimi jak terapia feministyczna. W tym roku wydarzenie odbywa się w formie online, dzięki czemu uczestniczą w nim gościnie i goście z całej Polski. 

Uniwersytet to miejsce spotkań i wymiany idei. Uczestnicząc w jego życiu, chcemy rozmawiać na ważne tematy, prezentować własne poglądy i wypowiadać się w istotnych kwestiach. Aktualne wydarzenia powinny przede wszystkim pobudzać do dyskusji – w 2019 to właśnie do niej chcieli skłonić członkowie Koła Seksulogii im. Michaliny Wisłockiej, tworząc inicjatywę Tygodnia Równości. Każdego roku tematyka spotkań jest dostosowana do aktualnych problemów społecznych. W tym roku wiele miejsca zajęła kwestia pomocy terapeutycznej osobom transpłciowym i transseksualnym. Ostatniego dnia obchodów obył się także warsztat z języka inkluzywnego.  

Tydzień Równości otworzył wykład dr hab. Grzegorza Iniewicza nt. seksualnych, płciowych i relacyjnych różnorodności. Podczas godzinnej prelekcji widzom zostały przybliżone problemy, z którymi stykają się osoby LGBT, transpłciowe i trangenderowe. Poruszono temat mniejszości aseksualnej, osób zainteresowanych BDSM i przebywających w związkach poliamorycznych. Czym jest zdrowie seksualne? Jakie zachowania w związkach uznajemy za zaburzone? I dlaczego tak ważna jest w nich kwestia konsensualności?  To tylko niektóre z pytań, na które mogliśmy uzyskać odpowiedzi. Co więcej, dr Iniewicz przybliżył nam pojęcia takie jak stres mniejszościowy. Zwrócił uwagę również na wysoki stopień społecznej heteronormatywności, wobec którego grupy mniejszościowe mogą czuć się alienowane.  

25 maja o godzinie 17:00 o przeciwdziałaniu dyskryminacji mówił dr Łukasz Prus – Rzecznik antydyskryminacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie wykładu omówione zostały działania uczelni na rzecz równości zarówno pracowników, jak i osób studiujących oraz ich przełożenie na prawo krajowe i unijne. Dokładnie opisano też rodzaje wsparcia, na które liczyć może każda osoba związana z UWr, a także dostępne drogi, którymi można dociekać swoich praw. Poruszony został również temat inkluzywnego języka i jego stosowania w przestrzeni uniwersyteckiej. Osoby słuchające nie tylko doceniły stosowanie przyjaznych wszystkim wyrażeń, ale też zwróciły uwagę na konieczność edukacji w tym zakresie w murach Uniwersytetu. W trakcie dyskusji pojawiły się również propozycje dalszych zmian  antydyskryminacyjnych.

27 maja o godzinie 19:00 odbył się wykład mgr Agnieszki „Pixie” Frączyk, przybliżający zainteresowanym temat biseksualności. Mgr Frączyk próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoby biseksualne to jedna z najmniej widocznych grup mniejszościowych w Polsce. Podczas wystąpienia skonfrontowała nas z najpopularniejszymi i najbardziej krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi osób biseksualnych. Szczególna uwaga została zwrócona na zjawisko bifobii zarówno w społeczności heteronormatywnej, jak i LGBTQ+. Mgr Krzyżanowska opowiedziała o trudnościach w terapii, z jakimi spotykają się osoby biseksualne, a także skłoniła widzów do ponownego przemyślenia znaczenia coming outu, dokonywanego niezależnie od wieku. Wykład wzbogacił rys historyczny nt. biseksualności oraz wymienienie poszczególnych stadiów rozwoju tej tożsamości psychoseksualnej.

28 maja o godzinie 16:00 w temat aseksualności wgłębiła nas mgr Anna Niemczyk. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, że o tej czwartej tożsamości psychoseksualnej powinno się mówić w bardzo szerokim spektrum. Poznaliśmy różne odcienie aseksualności, takie jak demiseksualność, vixseksualność, frayseksualność czy litoseksualność (oficjalnie wyróżnia się ich aż 67!). Mgr Niemczyk podkreśliła, że aseksualność – podobnie jak inne tożsamości psychoseksualne – nie wymaga poszukiwania biologicznej przyczyny. Przedstawione przez nią statystyki pozwoliły skonfrontować się z odpowiedziami na pytania budzące społeczną ciekawość. Według badań przeprowadzonych przez polskie forum osób aseksualnych Aven, aż 32% „asów” lubi (a nawet uwielbia) się całować, podobny procent pragnie posiadać dzieci i – wbrew powszechnej opinii – tylko 18% z nich deklaruje aromantyczność.

Za jedno z ciekawszych można uznać wystąpienie mgr Diany Krzyżanowskiej na temat terapii feministycznej. Z omawianym zagadnieniem spotkałam się po raz pierwszy. Mgr Krzyżanowska zwróciła uwagę na fakt, że patriarchalne psychoterapie nie do końca służą kobietom, chociażby ze względu na fakt, że ich specyfika jest skrojona głównie pod mężczyzn. Terapia feministyczna proponuje nowoczesne podejście w opiniowaniu, skupiające się na edukacji społecznej, oddawaniu mniejszościom ich sprawczości, wzmacnianiu zasobów i uprawomacnianiu emocji. Aby pomóc danej osobie, należy patrzeć na kontekst, w jakim funkcjonuje, a także mieć świadomość czynników społecznych, które na nią wpływają.  

Tydzień Równości to niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa. Uczestnicząc w wykładach można było przekonać się, ile zagadnień wciąż stanowi dla nas enigmę. Poprzez poszerzanie świadomości społecznej jesteśmy w stanie poznać innych i podejść do nich z empatią. Przecież dialog zaczyna się od zrozumienia potrzeb i uczuć drugiej osoby. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku członkowie i członkinie Koła Naukowego Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej skłonią nas do pochylenia się kolejnymi kwestiami, a obchody Tygodnia Równości odbędą się również na żywo.  


Autorzy: Kaja Folga, Izabela Korona

Zdjęcie: Facebook

Kaja Folga

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Czarownica od strony matki. Tropicielka magii na co dzień i grzesznych przyjemności popkultury. Wielbicielka literatury pięknej, szczególnie japońskiej i rosyjskiej. Dla "Nowego" pisze o smaczkach z rzeczywistości, z dystansem, przymrużeniem oka i kotem na kolanach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *